hotro@tgmss.com       028 668 44 967       0978 752 888 - 0932 711 670
     
Khách Hàng Tiêu Biểu

Hàng trăm khách hàng đã tin tưởng sử dụng web TGM hiệu quả

Bạn đang sử dụng website từ nền tảng TGMSS và muốn chia sẻ câu chuyện kinh doanh của bạn với chúng tôi?

Khách hàng sử dụng và thành công với TGMSS

Chúng tôi không chỉ cấp dịch vụ, chúng tôi cùng bạn bán hàng

Với nhiều giá trị cơ hội cần triển khai, chúng tôi cần 1 giải pháp và hệ thống vững mạnh để tự tin đẩy doanh số.

Anh Phương Nam

Chủ tịch và sáng lập

Aothun

Hệ thống backend ecommerce linh hoạt, dễ dàng triển khai và sử dụng giúp tôi thực sự an tâm tập trung vào kinh doanh.

Anh Quốc Tuấn

Phó giám đốc

Chuỗi cửa hàng Juno

TGMSS giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả bán hàng online, không còn nặng đầu về kỹ thuật để tập trung hoàn toàn vào phát triển ý tưởng kinh doanh

Chị Thu Hiền

Giám đốc kinh doanh

Chuỗi cửa hàng iBasic Việt Nam

Bạn đang sử dụng website từ nền tảng TGMSS và muốn chia sẻ câu chuyện kinh doanh của bạn với chúng tôi?